www.wallensteen.se

Information om släkten


Länkar

WALLENSTEEN - WALLENSTEN.

Föreningens hedersordförande Ivar Wallensteen reder ut begreppen.Släkten Wallensteen och släkten Wallensten
Det är många som undra hur det förhåller sig med släkten Wallensten, t.ex. om vi kan ha samma ursprung. Jag har därför nyligen tagit kontakt med representanter för denna släkt.
Från fru Ulla Wallensten, bosatt i Djursholm och maka efter professor Sten Wallensten, fick jag ett intressant brev. Hon omtalar att hennes svärfar A.T. Wallensten var apotekare i Bollnäs och född i Jönköping 1866. Han dog i Stockholm 1941. "Han uppfostrades hos en farbror ryttmästare Wallensten i Jönköping". Det är en mycket intressant uppgift, men frågan är om den kan vara riktig. Har det verkligen funnits någon ryttmästare Wallensten på senare hälften av 1800-talet? En ryttmästare Wallensten fanns visserligen i Jönköpings län på 1700-talet, men vi har så vitt jag vet inga släktingar där på 1900-talet.
Ulla Wallensten berättar vidare att hon har en son Richard, född 1945, docent och överläkare på Karolinska sjukhuset. Han har två söner och två döttrar i två äktenskap.
Sten Wallensten hade en syster Anne-Marie, gift Lindquist, och som lever i Stockholm. Hon har två söner som tagit moderns flicknamn: det är Håkan och Carl. Den förre är direktör och har en son och två döttrar i två äktenskap. Den andre sonen, Carl, är civilekonom och ogift.

Ivar Wallensteen 2006-04-03