www.wallensteen.se

Information om släkten


Länkar

WALLENSTEEN I KANADA.

Peter Wallensteen berättar.


I slutet av september 2006 besökte jag Vancouver, British Columbia i västra Kanada, där jag träffade Christina Wallensteen. Hon tillhör släkten Wallensteen, som stammar från svenska författaren Nanna Wallensteen. Nannas son Karl utvandrade till British Columbia.

Karl var en skogens karl och upptäckte bl.a. en sjö som därmed heter Wallensteen Lake. Jag fick också tillfälle att tala med Henry Wallensteen, Karls son. Christina är hans brorsdotter.

Väl hemkommen frågar jag familjens historiograf Ivar, hur Wallensteenarna här relaterar sig till dem i Kanada. Svaret är: inte alls! Det har ju utretts tidigare i Släktbladet, säger han strängt.
Nanna Wallensteen var född Himmelman och gift Harström. Hennes böcker och pjäser var framgångsrika runt förra sekelskiftet, varför J.A. Wallensteen (kammarrättsrådet) sökte upp henne i mars 1904 och skriver: "Som jag var nyfiken att få veta varifrån hon kom, traskade jag i dåligt väglag upp till Hornsgatan där hon bodde för att intervjua henne. Oaktat ärendet icke kunde vara så angenämnt för henne, tog hon icke illa emot mig" skriver han till dottern Anna och fortsätter: "Hon berättade att hennes man hade hetat Harström. Han hade varit verkmästare vid Motala Verkstad och en tid varit anställd i Berlin. Tyskarna hade haft svårt uttala Harström, därför hade han tagit ett namn som de lätt kunde uttala. Jag underlät då ej att säga att han för sådant fall hellre bort kalla sig Wallenstein, som dock var gentilare."

Så långt brevet från 1904. Christina berättar 2006 att hon alltid fått höra att Harström tolkades av tyskarna som "skrämd hare" och att han därför ville byta namn. Man frågar sig, som kammarrättsrådet, varför det blev just Wallensteen? Den frågan återstår. Christina hade hört att Harströms kom från Belgien. Kanske syftar namnet då på Vallonien? PW

Peter Wallensteen , november 2006