www.wallensteen.se

Information om släkten


WALLENSTEEN - VÅR SLÄKT - DEL 2.

Föreningens hedersordförande Ivar Wallensteen reder ut bakgrunden.


Johan Peter (1750-1820) var kontraktsprost i Dandery och Kuddby (i Östergötland) - släktens mest lysande representant. Om hans liv och gärning har Rut Wallensteen-Jaaeger skrivit boken "Själens salighet och kroppens sura ben" som utkom på LT:s förslag 1980. Johan Peter hade 10 bröder och en syster men det vara bara sonen Johan Christer som förde släkten vidare på manssidan.

SläktträdJohan Christian (1794-1868), son till Johan Peter och hans hustru Regina Sofia Ridderstråle, var också präst i Kuddby. Han var "en ärans man, älskad av sin församling och mycket gästfri." Han var en varm nykterhetsvän och fiende till allt bruk av tobak. Han var stor och reslig och hade en mer än vanlig kroppsstyrka.
Han var gift med Ulrika Eleonora Löwenborg, dotter till lagman C.M.R. Löwenborg och Beata Sofia Wirsén på Sveaborg. De hade tre barn: Matilda Sofia, gift med protokollsekreteraren E.G. Norström; Klara Gustava, gift med lektor O.W. Lemke; och Johan Ernst, löjtnant, gift med Mathilda Sturnegk.

Johan Ernst (1834-1907) tänkte först satsa på officersbanan, med trivdes inte i det militära utan tog avsked som löjtnant. Han blev i stället lantbrukare och arrenderade en rad gårdar i Östergötland och Småland. Han gifte sig med Mathilda Sturnegk, dotter till slottsintendenten och borgmästaren i Mariefred, G.A. Sturnegk. De fick elva barn, men bara två av dessa förde släkten vidare. Det var Ebba, som gifte sig med Emil Öman och Nils som gifte sig med Ester Hallgren.

Nils Johan Petter (1876-1943) blev en skicklig och framgångsrik lantbrukare och ägde på slutet Stora Ekeby i Upplands-Bro. Han och hans hustru Ester Hallgren fick sju barn, av vilka Ivar Nils Fredrik (f 1917) ännu lever och nedtecknade dessa rader 2006-10-19. Alla i släktföreningen med namnet Wallensteen stammar från Nils.


Ivar Wallensteen 2006-10-19