www.wallensteen.se

Information om släkten


Länkar

Dödsruna över Nils Fredrik Wallensteen 1796 - 1877.


Följande fanns att läsa i NY ILLUSTERAD TIDNING Nr 36 Utgiven den 8 September 1877 i Stockholm

Första sidan Andra sidan.

"I den tiden, då dugliga embetsmän funnos - så hör man stundom vår tids pessimister utropa, då de kritiskt öferskåda raden af de kuggar, med hvilka regeringsmaskinens hjul nu gripa in i hvarandra - i den tiden lefde och verkade Nils Fredrik Wallensteen, som nära 82-årig nyss gått hädan."

Därefter kan man läsa om Nils Fredriks gärningar och historia på hela första sidan och en spalt på andrasidan. Det är en mycket omfattande redogörelse för hans liv och gärningar där superlativen duggar tätt.
Han kallades av sin samtid för
"konseljens författningslexikon".

 

 

Klicka på någon av sidorna för att få en läsbar storlek. Sidan öppnas i ett eget fönster.